וידבר אלוקים ה'תשכ"ט

Amazing Sunrise at Sinai Mountain, Mount Moses with a Bedouin, Beautiful view from the mountain

תנו רבנן מצות נר חנוכה כו'

ancient Greek or roman amphora was made by potters from clay and was used to transport olive oil and wine. Illuminated exhibit in museum

בראשית ברא תשל"ח

Choice of an employee leader from the crowd. Man holds an employee in his hand.

י"ב תמוז לקוטי שיחות חלק כ"ג

שיחת יב תמוז הדפסה ביתית שיחת יב תמוז

חג השבועות לקוטי שיחות חלק ח'

Torah Scrolls on wooden fasteners with a pointer on a rough canvas. Copy space.

פרשת תזריע לקוטי שיחות חלק י"ב

שיחת ויקרא פורים לקוטי שיחות חלק ז'

Ancient underground room for making oil. Crushing installation. Caves of Maresha and Bet-Guvrin in the Judean Lowlands as a Microcosm of the Land of the Caves.

פרשת יתרו לקוטי שיחות חלק ו'

פרשת בשלח לקוטי שיחות חלק ו'

background of Book of Talmud on Stand. Gemara in Hebrew

יו"ד שבט לקוטי שיחות חלק ו'

earth blue shining - Elements of this image furnished by NASA - horizon and stars
נגישות