פרשת יתרו לקוטי שיחות חלק ו'
לקוטי שיחות חלק ו'
מעלת "חמשה קולות" שמצינו בתורה ובחתן, על העולם הנחלק לד' חלוקות • הבדלי החיות בד' הסוגים: דומם, צומח, חי, מדבר • כנגדן ד' הסוגים בנפש: אותיות, מידות, שכל, כח הדיבור • כנגדן ד' העולמות: אצילות, בריאה, יצירה, עשיה • כנגדן ד' אותיות שם הוי'ה * למעלה מהן בחינה חמישית בתורה • פעולת ה' הבחינות בתורה בה' הדרגות: נפש, רוח נשמה, חיה, יחידה
נגישות