חג השבועות לקוטי שיחות חלק ח'
לקוטי שיחות חלק ח'
השייכות בין מתן תורה למשה רבינו דוד המלך והבעש"ט • ג' העניינים במתן תורה – "תחתונים יעלו לעליונים", "עליונים ירדו לתחתונים", וחיבורם יחד
נגישות