יום הכיפורים ליקוטי שיחות חלק ד'

ראש השנה לקוטי שיחות חלק ד'

שובה ישראל ה'תשל"ז

תורה ציוה ה'תשכ"ג

בסוכות תשבו ה'תשכ"ג

וכל אדם לא יהיה באוהל ה'תשכ"ג

יבחר לנו את נחלתינו ה'תשכ"ג

זה היום תחלת מעשיך ה'תשמ"א

נגישות