יום הכיפורים ליקוטי שיחות חלק ד'
לקוטי שיחות חלק ד'
מהותו של יום כיפור ביאור מחלוקת רבנן ורבי בענין תשובה כתנאי לכפרה * שלוש דרגות בהתקשרות עם הקב"ה והמעולה שבהן – יום הכיפורים * הטעם שיום הכיפורים מכפר על החטאים * המשותף בין ראש השנה ליום הכיפורים * ביטוי מהותו של היום בעבודת הכהן-גדול ובחמש תפילות
נגישות