תורה ציוה ה'תשכ"ג
יום שמחת תורה ה'תשכ"ג
ד' ענינים בתורה: ירושה, התקן עצמך ללמוד, מתנה, בחינה עליונה בירושה * כנגדן ד' בחינות בישראל: יעקב, ישורון, ישראל, בחינה עליונה ביעקב * ב' דרגות בפנימיות התורה – פנימיות וחיצוניות * ב' בחינות בעסק התורה של הקב"ה.
נגישות