יבחר לנו את נחלתינו ה'תשכ"ג
יום ב' דראש השנה ה'תשכ"ג
ב' ענינים בראש-השנה, וכנגדם ב' ענינים בבנין המלכות * ב' טעמים לבנין המלכות על-ידי המשכה מהעצמות דווקא * שורש ישראל בעצמות הוא דוגמת מחשבה עצמית בדבר נבדל * הטעם שנמלך בנשמותיהם של ישראל, שעל ידם נשלמת כוונת הבריאה, ושעל ידם נעשה בנין המלכות * ג' ענינים בתקיעת שופר (מצוה, תשובה, ביטול), הממשיכים ג' דרגות ברצון (רצון הגלוי, וב' דרגות ברצון המוחלט).
נגישות