וכל אדם לא יהיה באוהל ה'תשכ"ג
שבת פרשת האזינו, שבת תשובה ה'תשכ"ג
ד' דרגות בשמיני שלמעלה מהשתלשלות * מקורה הנעלה של התשובה, ומאידך פעולתה הפנימית באדם * ד' דרגות בכפרה על חטאים, ולמעלה מכולן הכפרה דיום-הכיפורים.
נגישות