בסוכות תשבו ה'תשכ"ג
יום ב' דחג הסוכות ה'תשכ"ג
השינוי באורות-המקיפים בסוכה הוא תוצאה של השינוי שנעשה על-ידי התשובה ביום-הכיפורים * מעלת התשובה ביום-הכיפורים על כל השנה * ג' בחינות בתשובה דיום-הכיפורים וכנגדן ג' בחינות ב"סוכות תשבו".
נגישות