ראש השנה לקוטי שיחות חלק ד'
לקוטי שיחות חלק ד
מהותו של ראש-השנה שלוש תכונות ב"ראש" וכנגדן שלושה אופני עבודה בראש השנה * שלושת ענינים הנ"ל במצות היום – תקיעת שופר * הבחירה האמיתית בישראל הנפעלת ע"י התקיעות דוקא
נגישות