שובה ישראל ה'תשל"ז
יום ה', וא"ו תשרי, ה'תשל"ז
ג' ענינים בעבודה: סור מרע, עשה טוב ובקש שלום * עד"ז ג' דרגות באהבה: בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודך * כנגדם: אלוקים (ממלא), הוי'ה (סובב), עצמות * אמיתית הסליחה היא כשהתשובה בכל מאודך * ב' פירושים בעד הוי' אלוקיך, דוגמת ב' ההמשכות: תקיעת שופר, ופסוקי שופרות * שופר דמתן תורה, וב' בחינות בשופר דלעתיד * מעלת התשובה בשבת תשובה
נגישות