זה היום תחלת מעשיך ה'תשמ"א
יום ב' דראש השנה ה'תשמ"א
מעלת יום ברוא האדם על יום בריאת העולם * כוחם של ישראל להמשיך העצמות מצד שורשם * ביאור משל נפיחת הנשמה בתניא * טעם בנין המלכות בראש-השנה, לפי שאז נמשך העצמות * החילוק בין המלכות לשאר הספירות.
נגישות