שיחת ויקרא פורים לקוטי שיחות חלק ז'

Ancient underground room for making oil. Crushing installation. Caves of Maresha and Bet-Guvrin in the Judean Lowlands as a Microcosm of the Land of the Caves.

על כן קראו לימים האלה פורים ה'תשי"ג

ואתה תצוה ה'תשמ"א – קונטרס פורים קטן תשנ"ב

נגישות