י"ב תמוז לקוטי שיחות חלק כ"ג

שיחת יב תמוז הדפסה ביתית שיחת יב תמוז

הוי'ה לי בעוזרי ה'תשי"ז

JERUSALEM, ISRAEL - AUGUST 25, 2016 : A young man finger pointing at a phrase in a bible book, while reading a pray at a Jewish ritual (Bar Mitzvah ceremony), in The Wailing Wall / western wall

השם נפשינו בחיים ה'תשח"י

Beautiful seascape. Composition of nature.

יהי ה' אלוקינו עמנו ה'תשכ"ד

וישלח יהושע ה'תשל"ו

Partially preserved outer and inner walls of a 12th century Crusader fortress at Jordan Star National Park. Israel

ואתה תצוה ה'תשמ"א – קונטרס פורים קטן תשנ"ב

והנה פרח מטה אהרן גו'

Almonds fruits on a branch. Isolated on a white background
נגישות