יהי ה' אלוקינו עמנו ה'תשכ"ד
שבת פרשת קורח ג' תמוז ה'תשכ"ד
שלימות עבודת המסירות נפש היא, כשעובד את ה' "בכח עצמו" – אך מצד "ביטולו" לרצון העליון, שאי אפשר בענין אחר.
נגישות