הוי'ה לי בעוזרי ה'תשי"ז
י"ב תמוז, התשי"ז
חוקים משפטים ועדות – ג' ענינים כלליים במצוות, וכנגדם ג' אופנים בעבודת ה'. ג' ענינים – אחד, יחיד וכח העצמות שמחברם, וכנגדם ג' ענינים בשם הוי'ה.
נגישות