השם נפשינו בחיים ה'תשח"י
ש"פ קרח, ג' תמוז ה'תשח"י
"ואתפלג קרח" הוא כמו רקיע המבדיל • תכליתה של ההבדלה בין תענוגי עולם-הזה (מים תחתונים) לתענוגים הרוחניים (מים עליונים), היא כדי שתענוגי עולם-הזה יתעלו למעלה יותר מכמו שהיו קודם ירידתם • בשביל גילוי השרש של מים התחתונים עצמם, צריך להיות בהם תחילה ההרגש של מעלת הגילויים • למרות מעלת העבודה של "בכל דרכיך דעהו", צריכה להיות כוונתו בעסקו בענייני העולם, שעל-ידם יוכל לעסוק בתורה ומצוות • הצמאון של מים התחתונים לעלות למעלה, הוא מצד הביטול של תפארת שמחבר את ההפכים חסד וגבורה • החיים שלמעלה מהטבע להיותם למעלה מהגבלה בכחם לחבר את שני ההפכים של חסד וגבורה
נגישות