זאת חוקת התורה ה'תשכ"ט

8 May 2018 Mount of Olives cemetery Jerusalem Israel Some of the many tombs in the famous Jewish burial place to the east of the old walled city of Jerusalem

י"ב תמוז לקוטי שיחות חלק כ"ג

שיחת יב תמוז הדפסה ביתית שיחת יב תמוז

הוי'ה לי בעוזרי ה'תשי"ז

JERUSALEM, ISRAEL - AUGUST 25, 2016 : A young man finger pointing at a phrase in a bible book, while reading a pray at a Jewish ritual (Bar Mitzvah ceremony), in The Wailing Wall / western wall

השם נפשינו בחיים ה'תשח"י

Beautiful seascape. Composition of nature.

יהי ה' אלוקינו עמנו ה'תשכ"ד

והנה פרח מטה אהרן גו'

Almonds fruits on a branch. Isolated on a white background
נגישות