פרשת תזריע לקוטי שיחות חלק י"ב

גל עיני ה'תשל"ז

להבין עניין תחיית המתים

כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא ה'תשל"ג

8 May 2018 Mount of Olives cemetery Jerusalem Israel Some of the many tombs in the famous Jewish burial place to the east of the old walled city of Jerusalem
נגישות