כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא ה'תשל"ג
שבת פרשת אחרי מברכים החודש אייר ה'תשל"ג
הגילוי דתחיית המתים יהיה לכל ישראל וכפי שהם נשמות בגופים. כיון שאז יהיה הגילוי דמעשה המצוות, והמצוות נעשים על ידי כל ישראל ובנשמות בגופים.
נגישות