גל עיני ה'תשל"ז
שבת פרשת אמור, י"ט אייר ה'תשל"ז
הבקשה "גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך" היא, שנראה את הנפלאות דתורה – רזין ורזין דרזין דתורה – בתוך הכוונות הפשוטות שעל פי נגלה, וכך יחדרו באדם מצד ענינו.
נגישות