להבין עניין תחיית המתים
שבת פרשת אחרי מברכים החודש אייר ה'תשמ"ו
גן עדן וימות המשיח הם רק גילוי אור הממלא ואור הסובב, אבל הגילוי דתחיית המתים הוא מעלת ישראל עצמם כפי שמושרשים בעצמות אור אין-סוף
נגישות