ונחה עליו רוח הוי'ה ה'תשכ"ה

כימי צאתך מארץ מצרים ה'תשי"ב

כי ישאלך ה'תשל"ח

ביום עשתי עשר יום ה'תשל"א

נגישות