ביום עשתי עשר יום ה'תשל"א
י"א ניסן התשל"א
ישראל 'הפקחים' מוותרים על ריבוי השפע מהכוכבים והמזלות, ואף על התענוג וההשגה בגילויים הנעלים דאלוקות – ובוחרים בהעצמות. עיקר העילוי הוא כאשר בחירת הנשמה חודרת גם בשכל.
נגישות