כי ישאלך ה'תשל"ח
י"א ניסן ה'תשל"ח
עיקר ענין המצוות הוא המשכת העצמות, וגילוי ההמשכה הוא על ידי החוקים והמשפטים. שאלת הבן חכם היא, איך אפשר לגלות ההמשכה על-ידי החוקים והמשפטים והרי עיקר המצוות לאחר מתן תורה הוא קיומם הגשמי והמעשי (ולא כוונות רוחניות).
נגישות