בלילה ההוא ה'תשכ"ה

שיחת ויקרא פורים לקוטי שיחות חלק ז'

Ancient underground room for making oil. Crushing installation. Caves of Maresha and Bet-Guvrin in the Judean Lowlands as a Microcosm of the Land of the Caves.

אלה פקודי ה'תש"ל

על כן קראו לימים האלה פורים ה'תשי"ג

וקבל היהודים ה'תשי"א

לא תהיה משכלה ה'תשי"ב

ואתה תצוה ה'תשמ"א – קונטרס פורים קטן תשנ"ב

נגישות