לא תהיה משכלה ה'תשי"ב
שבת פרשת משפטים, פרשת שקלים, מברכים החודש אדר, ה'תשי"ב
השפעת עבודת האדם בעליונים מגיע עד 'אריך' • אך התוצאה של העבודה פועלת גם בעצמות • "ועבדתם" בקבלת עול כעבד, אך גם מתוך אהבה ויראה • "לא תהיה משכלה ועקרה גו'" כהוראה בעבודת האדם • סילוק רגש של שביעות רצון, ע"י טרדתו במילוי תפקידו וזמנו
נגישות