שיחה בענין אופן הכתרת המלך בראש השנה שחל בשבת

8 May 2018 Mount of Olives cemetery Jerusalem Israel Some of the many tombs in the famous Jewish burial place to the east of the old walled city of Jerusalem

אני לדודי ה'תשל"ב

אני לדודי ה'תשכ"ו

לקוטי שיחות פרשת שופטים

נגישות