אני לדודי ה'תשל"ב
ליל א' דראש-חודש אלול ה'תשל"ב
אלול הוא עבודת האדם, יראה תתאה, ותשרי הוא גילוי מלמעלה, יראה עילאה. עבודת האדם דאלול ממשיכה מהעצמות, ועל-ידי זה באים גם הגילויים דראש-השנה.
נגישות