אני לדודי ה'תשכ"ו
ש"פ ראה, מבה"ח אלול ה'תשכ"ו
הגילוי דאלול מעורר את הרצון העצמי בישראל לשוב בתשובה, ולכן הוא "אני לדודי". לאחר שישראל מתעוררים לשוב, נפעל עילוי בי"ג מדות הרחמים עצמן, ולכן ממשיך ואומר "ודודי לי".
נגישות