דברים – שבת חזון – לקו"ש ח"ט

JERUSALEM - MAY 13 2009:Model of the Jewish Second Temple in Jerusalem.Many orthodox Jews and Evangelical Christians are looking forward to the day when Jews build a third temple in Jerusalem, Israel.

והיה עקב תשמעון ה'תשכ"ז

Ukraine. Medzhibozh. 5 June 2020. Old Jewish cemetery. Grave of the spiritual leader Baal Shem Tov

גדול יהיה כבוד הבית ה'תשכ"ב

נגישות