והיה עקב תשמעון ה'תשכ"ז
ש"פ עקב, כ"ף מנחם-אב [מאמר א'], ה'תשכ"ז
ב' דרגות בעבודת ה': "מעשינו" – עבודה לפי טבעו. "עבודתינו" – יותר גם מטבע נפשו האלקית • והם ב' הענינים בעליה הנפעלת ע"י ירידת הנשמה למטה: גילוי וחידוש • על-דרך-זה ב' ענינים בעליה שע"י הירידה של צמצום הראשון • והם ב' התקופות בגילוי לעתיד לבוא: ימות המשיח ותחיית המתים • ע"י "מעשינו" נפעל הגילוי של ימות המשיח, וע"י "עבודתינו" תחיית המתים
נגישות