וידבר אלוקים ה'תשכ"ט

Amazing Sunrise at Sinai Mountain, Mount Moses with a Bedouin, Beautiful view from the mountain

תנו רבנן מצות נר חנוכה כו'

ancient Greek or roman amphora was made by potters from clay and was used to transport olive oil and wine. Illuminated exhibit in museum

בראשית ברא תשל"ח

Choice of an employee leader from the crowd. Man holds an employee in his hand.

לקוטי שיחות פרשת שופטים

ביום השני ה'תשל"ב

background of Book of Talmud on Stand. Gemara in Hebrew

באתי לגני ה'תשל"ח

Old globe lying on an open book against the background of bookshelves in a library. Selective focus. Retro style. Science, education, travel, vintage background. Education history and geography team.

בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים

באתי לגני ה'תשל"ב

NEW YORK - DECEMBER 26: Ultra Orthodox Jewish man praying during service in the famous 770 Chabad Lubavitch headquarter and home to last Chabad leader Menachem Mendel Schneerson on December 26 2014

באתי לגני ה'תשי"ג

Tearing rope, held on one thread

באתי לגני ה'תשי"ב

Biblical Jewish priest standing in front of King Solomon's holy temple in Jerusalem, Old Testament, the Temple of Solomon was the first holy temple of the ancient Israelites, 3d render
נגישות