בלילה ההוא ה'תשכ"ה

פרשת יתרו – רואים את הנשמע

ברוך שעשה ניסים ה'תשט"ו

שיחה בענין אופן הכתרת המלך בראש השנה שחל בשבת

8 May 2018 Mount of Olives cemetery Jerusalem Israel Some of the many tombs in the famous Jewish burial place to the east of the old walled city of Jerusalem

דברים – שבת חזון – לקו"ש ח"ט

JERUSALEM - MAY 13 2009:Model of the Jewish Second Temple in Jerusalem.Many orthodox Jews and Evangelical Christians are looking forward to the day when Jews build a third temple in Jerusalem, Israel.

ואלה המשפטים ה'תשמ"א

Law and Justice Symbols with law books on background. Law concept image.

תנו רבנן מצות נר חנוכה כו'

ancient Greek or roman amphora was made by potters from clay and was used to transport olive oil and wine. Illuminated exhibit in museum

בראשית ברא תשל"ח

Choice of an employee leader from the crowd. Man holds an employee in his hand.

לקוטי שיחות פרשת שופטים

נגישות