וידבר אלוקים ה'תשכ"ח
יום ב' דחג השבועות ה'תשכ"ח
המשכת התורה ובריאת העולם הם באופן של כלל ופרט. הכלל נועד מצד אחד, לצמצם ולהגביל את האור שלמעלה ממנו, אך מצד שני, לפעול ביטול בפרטים הבאים ממנו. אמנם כשמתייגע על הפרטים דעולם ועל החידוש בתורה, מגיע להעלם העצמי שלמעלה מהכלל.
נגישות