visual concept
רני ושמחי בת ציון גו', ה'תשכ"ז
ט' סיון ה'תשכ"ז
ג' סוגי עבודה: ביתי – מצוות, אחותי – תורה, אימי – מסירות נפש • המעלה בעבודה של ביתי הן בהמשכה והן באדם • המעלה בביטול של ביתי – עבדות בעל כרחו • הקשר בין מתן תורה ופרשת בהעלותך ל"בת ציון" • הדרך לשמחה בעבודה של ביתי
נגישות