בשעה שעלה משה למרום ה'תשכ"ה
ליל א' דחג השבועות, ה'תשכ"ה
"כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם", עבודת האדם התחתון פועלת דוגמתה באדם העליון, וזה נמשך אחר כך למטה • על-ידי העלאת מ"ן, נעשות עשר ספירות הגנוזות בפשיטות דאור אין-סוף • על-ידי שעלה ברצונו יתברך שאתערותא דלתתא תמשיך מהפשיטות דאור אין-סוף, נעשתה ביניהן שייכות • הטעם לכך שעלה ברצונו שאתערותא דלעילא תהיה על-ידי אתערותא דלתתא • עשר ספירות הגנוזות הן רק באופן של "יכולת", ובדוגמת נתינת שם לאדם • אופן השייכות דאור אין-סוף לספירות • עשר ספירות הגנוזות הן בפנימיותן אור אין-סוף עצמו • עשר ספירות דאצילות ענינן הפנימי הוא הפשיטות דאור אין-סוף
נגישות