ונחה עליו רוח הוי'ה ה'תשכ"ה
אחרון של פסח ה'תשכ"ה
יבאר כי הגילויים האלוקיים לעתיד לבוא, יתגלו בעולם באופן טבעי, ולא כדבר נוסף על מציאות העולם. וכל זה נעשה על ידי העבודה דזמן הגלות.
נגישות