ויאמר לו יהונתן ה'תשמ"ה
שבת פרשת תולדות, מברכים החודש וערב ראש-חודש כסלו ה'תשמ"ה
ג' בחינות באתערותא דלעילא, ולמעלה מהן "ונפקדת" * בכוחם של ישראל לעורר הדרגא ד"ונפקדת", אף דכולא קמיה דלא חשיב * ב' טעמים לקדימת ההמשכה להעלאה * ב' מעלות בהעלאה על ההמשכה * בחינת "יפקד מושבך" דמלכות (לבנה) עכשיו ולעתיד-לבוא.
נגישות