באתי לגני אחותי כלה ה'תש"מ
יו"ד שבט ה'תש"מ
בענין: תוכן שם "צבאות" שנקרא בו הקב"ה ועם ישראל מעלת העבודה בעסק התורה והמצוות בגלות • שני אופנים בשם "צבאות" שנקראו בו ישראל – "צבאות הוי'ה" ו"צבאות" וההבדל ביניהם • ההבדל בין שם "צבאות" שנקרא הקב"ה לשאר הז' שמות שלא נמחקים • הקשר בין שם "צבאות" שנקרא הקב"ה לשם "צבאות" שנקראו בו ישראל
נגישות