באתי לגני אחותי כלה ה'תשכ"ח
מוצש"ק פ' בשלח, י"א שבט (מאמר ב), ה'תשכ"ח
נגישות